Raf D’Haen

D'haen Raf bijgesneden

Functie

Raf D’HAEN is Operationeel Manager Preventie bij Aquafin; daarvoor deed hij ervaring op in diverse sectoren. Raf benadert Welzijn vanuit een holistisch perspectief: een generalist die de klemtoon legt op organisatorische en mensgerichte preventiemaatregelen. Die bevlogenheid deelt hij in diverse beleidsorganen zoals Prebes, UCvD ( VCA), VIBNA en de werkgroep Veiligheid van het overlegplatform & kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen (Vlario). Daar staat hij mee aan de wieg van een vernieuwende benadering van besloten ruimtes in werfsituaties.
Tot slot mag gezegd worden dat Raf het niet schuwt om heilige huisjes in vraag te stellen en kritisch denken en innovatie te stimuleren.

Sessie(s) van deze spreker:

Andere sprekers