WS 2.02 – Samenwerken tussen HR- en preventiedienst

Samenwerking tussen HR- en preventiedienst is noodzakelijk, maar vaak niet evident. Hoe kunnen zij elkaar versterken? Waar zitten mogelijke valkuilen en/of conflicten? Welke evolutie maakten de HR- en Welzijnswereld de voorbije jaren door en welke kruisbestuivingen levert dit op? Welke invloed hebben een veranderende samenleving en wetgeving op het HR- en Welzijnsbeleid? Is welzijn een zaak van HR of toch vooral van de preventiedienst? Hoe is de samenwerking nu al geregeld en hoe zou ze opgestart en/of verder uitgebreid kunnen worden? In deze workshop gaan we in dialoog met elkaar en verkennen we elkaars organisaties.

Spreker