Luc Royens

luc royens

 

Functie

Luc ROYENS is 34 jaar actief geweest in de farmaceutische sector waar hij vanuit een technische expertise is doorgegroeid richting preventie.  Momenteel werkt Luc in het Heilig Hart ziekenhuis te Lier als hoofd van de IDPBW.

Veiligheid is de rode draad door zijn ganse carrière.  Van de ontwerptafel op een engineering afdeling naar construction management met nadien de stap naar een preventiedienst.  Een mooi traject van technische veiligheid naar het organisatorische en het begaan zijn met de mens en al zijn aspecten.

En dan de trainingsmicrobe…  Op een geven moment ontdekte Luc een prachtig talent: het geven van opleiding.  In dialoog gaan met mensen om samen te ontdekken of er iets is dat moet gevoed worden en kan groeien.  “Waar mensen samen zijn, daar wordt ge-mensd” is een mooie uitspraak die hij praktisch toepast.

Sessie(s) van deze spreker:

Andere sprekers