IS 2.5 – Opzetten van beleid vakbekwaamheid BA4/BA5 (VOLZET)

Elektriciteit is alomtegenwoordig in ons dagelijks leven, en zeker ook op de arbeidsplaats. In een professionele omgeving is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om ervoor te zorgen dat medewerkers, die belast zijn met het gebruik, uitbating en werkzaamheden aan elektrische installaties, over de nodige bekwaamheid beschikken.

Spreker