IS 2.5 – PA-PAPS-VP-HR: samen werken of samenwerken?

Teamwork vergt geen voltallig elftal. Met twee samenwerken is al moeilijk genoeg. Waarom blijkt het dan toch vaak moeilijk om teamwork tot een succes te maken?

Dat er nogal wat leden zijn in een “welzijns”-team staat buiten kijf. Maar kent iedereen de taak van de andere actoren wel? Waar zit er overlap en hoe verhouden al die actoren zich tot elkaar?

In deze sessie onderzoeken we hoe een slimme taakverdeling tot efficiëntiewinst en een goede samenwerking tot verbinding leidt. We gaan concreet in op wat samenwerking verhindert, maar ook hoe we tot een tot een performant team kunnen komen, waarbij elk lid met minder werk meer gedaan krijgt. Een sessie vol oefeningen, tips en tricks om van een team effectief te maken wat het acroniem voorspelt: together everybody achieves more.

Spreker