IS 2.7 – Ontwerp-KB ergonomie op het werk en preventie van MSA

Begin 2024 gaf de HRPBW een unaniem gunstig advies over een ontwerp-KB waarmee een algemeen wetgevend kader voor ergonomie op het werk en de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) wordt ingevoegd in de Codex. De verwachting is dat het KB nog dit voorjaar in het staatsblad verschijnt. Deze infosessie bestaat uit 2 delen:
– Toelichting op de inhoud (en bijgevolg: wijzigingen) van het ontwerp
– Toelichting op de wijze waarop de inspecteurs van Toezicht Welzijn op het Werk deze nieuwe regelgeving opvolgen

Sprekers