IS 3.5 – Artsen betrokken bij welzijn op het werk

In deze infosessie zoemen we enerzijds kort in op de beleidsadviserende- en ondersteunende rol van de preventieadviseur arbeidsarts.  Anderzijds brengen we de ‘andere’ artsen in kaart die, direct of indirect, een rol (kunnen) spelen bij het tewerkstellen (en re-integratie) van werknemers: de behandelende arts, de adviserende arts, de controlearts, de raadsarts, de arts-scheidsrechter, …  Zijn er hefbomen om vanuit de dienst PBW deze actoren te betrekken in het DRBS?

Spreker