IS 4.5 – Werken met derden: impact op aansprakelijkheid

Steeds meer doen ondernemingen beroep op derden, zoals al dan niet buitenlandse (onder)aannemers, bij het uitvoeren van werkzaamheden in hun eigen onderneming of op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Dit brengt specifieke risico’s met zich mee die de regelgever ertoe aanzetten om bijzondere bepalingen voor deze situaties te voorzien.

Deze infosessie focust op deze bepalingen en de daaraan gerelateerde wetgeving (bv. arbeidsongevallenwet), waarbij de nodige aandacht wordt besteed aan de rechtspraak die overigens vooral in correctionele zaken tot stand kwam.

Spreker