IS 1.3 – Covid-19 en werk

Het beroepsrisico voor SARS-CoV-2 hangt af van verschillende factoren: o.a. de bedrijfstak en het beroep, de vraag of er frequent of langdurig nauw contact is met mensen die besmet zijn (meestal gedefinieerd als binnen twee meter) met SARS-CoV-2, …

De werkplek is een belangrijke plaats van mogelijke besmetting.  Het werk wordt vaak (tot 25%) vermeld als een van de plaatsen die door het indexgeval zijn bezocht.  Door passende maatregelen op de werkplek te nemen, kan de verspreiding van het virus via de werkplek worden ingedamd.  Tijdens de coronacrisis hebben de PA’s een belangrijke rol gespeeld bij de preventie van de overdracht van SARS-CoV-2 op het werk door middel van tests, tracering van contacten, vaccinatie van het personeel, enz. en dit in verschillende beroepsomgevingen.  Bovendien hebben zij de uitvoering van de maatregelen op de werkplekken geëvalueerd en advies gegeven voor de verbetering ervan.  Sommige hebben ook de kwaliteit van mondmaskers beoordeeld, advies over ventilatie gegeven en opleiding voor werknemers en preventieadviseurs verzorgd.

In deze infosessie presenteren we een overzicht en geven we lessen voor de toekomst mee.

Spreker