IS 1.3 – Bespreking ontwerp-KB werkkledij

De huidige regeling m.b.t. werkkledij (d.i. kledij door de werkgever ter beschikking gesteld die moet verhinderen dat de werknemer zich niet vuil maakt) staat in boek IX titel 3 van de codex. Op basis van een advies van de Hoge Raad PBW wijzigt deze titel op korte termijn.
In deze sessie gaan we na wat er verandert en hoe de voorgestelde wijzigingen toegepast kunnen worden.

Spreker