IS 1.6 -Opzetten beleid schokkende gebeurtenissen op het werk

Als interne PA ben je gespecialiseerd in het beheersen van risico’s. Spijtig genoeg zijn niet steeds alle risico’s uit de wereld te helpen. Het kan zijn dat jouw organisatie plots en onverwacht geconfronteerd wordt met een schokkende gebeurtenis (ook wel eens traumatische gebeurtenis genoemd). Wel kan je een plan of beleid uitwerken dat kan uitgerold worden indien zich zo een schokkende gebeurtenis voordoet. Door zicht te hebben op de do’s en don’ts ben je beter in staat om op dit chaotische moment de juiste stappen te zetten en de psychosociale impact zo klein mogelijk te houden. Tijdens deze sessie kom je te weten wat van een gebeurtenis een schokkende gebeurtenis maakt en krijg je zicht op de verschillende fases van een mogelijk verwerkingsproces. Uiteraard wordt hierbij aangegeven welke acties jij, maar ook de werkgever, de leidinggevenden, de collega’s en eventueel de preventieadviseur psychosociale aspecten kunnen nemen om de betrokken werknemers psychosociaal zo goed mogelijk te ondersteunen.

Spreker