IS 1.8 – Code goede praktijk: het SMT

Het SMT van AP Hogeschool Antwerpen staat voor Sociaal Medisch Team en is een periodiek en gestructureerd multidisciplinair overleg.  Als vaste leden heeft het team de HR-accountmanager of directeur, de re-ïntegratiecoach, de arbeidsarts en de PAPS.  De betrokken leidinggevenden worden op voorhand geconsulteerd.  Het SMT bespreekt sociaal-medische personeelsdossiers in een breder kader om af te stemmen met alle betrokken partijen en tot concrete stappen vooruit te komen in vaak complexe situaties.
De doelstelling van het SMT is drieledig:

  • afwezigheid van medewerk(st)ers voorkomen en beperken
  • de terugkeer van medewerk(st)ers naar de werkplek goed begeleiden
  • het welzijn van medewerk(st)ers op de werkplek opbouwen

Spreker