IS 1.7 – Rol van de PA bij ioniserende straling (VOLZET)

Naast een korte duiding van wat ioniserende straling is, focust deze infosessie enerzijds op industriële toepassingen zoals hoogtemetingen, diktemetingen, inspecties, enz. en anderzijds op de verschillende actoren die een rol spelen bij deze thematiek, in het bijzonder de preventieadviseur.

Spreker