IS 1.7 – Samenwerken met de brandweer/hulpdiensten

Teneinde de interventie van de openbare hulpdiensten te vergemakkelijken, ziet de werkgever erop toe dat hen een interventiedossier ter beschikking wordt gesteld aan de ingang van het gebouw.
In deze infosessie baseren we ons op hoe deze samenwerking concreet ingevuld kan en moet worden.

Spreker