IS 4.2 – Risico’s nieuwe technologie: waterstof (VOLZET)

Een wereld zonder energiebron is haast ondenkbaar geworden. Toch lopen we het risico onze fossiele brandstoffen volledig uit te putten en dit met een uitstoot waarmee we onze planeet al jarenlang zichtbaar schade berokkenen. Om beide problemen aan te pakken wordt er een veelbelovende oplossing onderzocht: waterstof als energiebron. Met oog op een groenere toekomst leggen we in deze infosessie een focus op de veiligheidsuitdagingen die met deze technologische ontwikkeling gepaard gaan.

Spreker