IS 4.5 – Implementatie van PBM’s via toolbox

Welke nieuwigheden i.v.m. PBM komen er op korte en middellange termijn aan? De Codex over het welzijn op het werk legt op dat telkens een PBM ter beschikking wordt gesteld, de werkgever erover waakt dat de werknemers dit PBM daadwerkelijk en juist gebruiken. Het PBM daadwerkelijk en juist gebruiken, hoe vertaal je dit via een of meerdere toolboxen naar de werkvloer?
Je mag je vragen gerust vooraf mailen naar gwin.steenhoudt@febelsafe.be.

Spreker