IS 4.6 – Oosterweel als hefboom voor duurzame mobiliteit

Je hebt het vast al gemerkt, de Antwerpse regio is in volle ontwikkeling. En daar zit Lantis voor iets tussen. Als beheersmaatschappij van de Vlaamse overheid realiseren wij complexe mobiliteits- en leefbaarheidsprojecten die Antwerpen en bij uitbreiding Vlaanderen doen openbloeien. Zo zorgen we voor ademruimte op én naast de weg en geven we ook onze economie meer zuurstof. Met voorsprong het grootste en meest ambitieuze project dat we in goede banen leiden is de Oosterweelverbinding. Maar we zorgen niet enkel voor betere infrastructuur. We werken ook aan oplossingen voor duurzame verplaatsingen, tijdens én na de Oosterweelwerken. Zo verbeteren en vernieuwen we fietspaden en fietsenstallingen, bouwen we mobiliteitsknooppunten uit, werken we mee aan de doorstroming van openbaar en collectief vervoer, zetten we een elektrisch deelfietsensysteem op en bevorderen we de mental shift met verschillende projecten.

Spreker