IS 4.4 – RA op niveau individu: de oudere werknemer

Door maatschappelijke evoluties komt een organisatie voor enkele belangrijke uitdagingen te staan. Langer werken is voor iedereen een gegeven, net zoals organisaties voortdurend veranderen en innoveren en er tegelijkertijd schaarste is op de arbeidsmarkt – ‘war for talent’. Dan is het meer dan ooit belangrijk om als organisatie te blijven investeren in menselijk kapitaal, in talentontwikkeling en in het voeren van een bewust retentiebeleid. Een andere evolutie is de stijging van het aantal langdurig arbeidsongeschikten naar een recordaantal. Ook zal het aantal vijftigplussers dat definitief de arbeidsmarkt verlaat de komende jaren pieken en zo een vervangingsvraag creëren. Een degelijk plan van aanpak is dus cruciaal.

Sprekers