IS 4.7 – Werkbaar werk en de fysieke activiteitsparadox (VOLZET)

Zeker voor werknemers met fysieke beroepen is ergonomie onontbeerlijk om het werk werkbaar te maken. A.d.h.v. wetenschappelijke onderzoeken tonen we in eerste instantie de impact van fysiek werk op verzuim aan. In tweede instantie geven we vanuit wetenschappelijke onderzoeken een antwoord op de vraag: is fysiek actief werk goed voor de gezondheid? Het blijft niet bij theorie alleen: de onderzoeken geven ons voldoende handvaten om met een andere bril naar de werkomstandigheden -en organisatie te kijken om stap voor stap het werk beter werkbaar te maken.

Spreker