WS 3.6 – Uitwerken van een beleid i.v.m. gebruik batterijen op de werkvloer