WS 3.9 – Werken met ondernemingen van buitenaf

Op eenzelfde werkplaats waar verschillende werkgevers actief zijn is het borgen van het welzijn op het werk van alle werknemers niet eenvoudig. Dit aspect met zijn complexiteit komt ook terug in de regelgeving werken met derden en Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen. In deze werksessie bespreken we adhv. praktijkcases deze problematiek en zoeken we antwoorden op vragen zoals:
– wie vervult wanneer welke rol(len)?
– wat kan/mag er verwacht worden van de verschillende actoren?
– wat is de rol van de PA t.o.v. andere actoren en de veiligheidscoördinator?

Sprekers