WS 1.7 – Betreden van besloten ruimtes

In deze interactieve workshop word je uitgedaagd om te denken over én werken aan een beleid omtrent besloten ruimtes voor je eigen organisatie. De wetgeving geeft geen definitie van wat een besloten ruimte is: voor de definitie (scope) ben je op de eigen benadering aangewezen. Eens je die definitie vastgelegd hebt, moet je nagaan welke besloten ruimtes in de organisatie en/of haar activiteiten kunnen voorkomen. Hoe beheers je dan op een pragmatische en effectieve wijze de risico’s die hiermee gepaard gaan? Welke neerslag heeft dit op het gezondheidstoezicht, het PBM-beleid, de opleidingen en bevoegdheden, …

De workshop biedt veel inhoud aan vanuit de diverse inzichten van de coaches. Deelnemers zullen uitgedaagd worden om na te denken over de gevaren en risico’s en waar lacunes kunnen zitten in het veiligheidsbeleid van hun organisatie. Als je aan het einde van deze sessie met antwoorden maar ook met vragen vertrekt, dan vinden Tom en Raf de werksessie alvast geslaagd.

Wie deze werksesssie kiest, heeft bij voorkeur al enige ervaring met en kennis over besloten ruimtes.

Sprekers