WS 2.13 – Werken aan/met soft skills

Naast hard skills kan het belang van soft skills niet onderschat worden in de steeds sneller evoluerende arbeidsmarkt en zeker niet in het beroep van preventie-adviseur. Maar wat zijn cruciale soft skills? Kan je deze ‘benoemen’, ‘meten’ en versterken? In deze werksessie maak je kennis met het project ‘Kickstart Your Soft Skills’ (KYSS). Het project reikt een kader van soft skills aan, een online zelfbeoordelingsvragenlijst en een individueel feedbackrapport. Het instrument is intussen ook ingebouwd bij de VDAB rond 26 soft skills.
Deze werksessie is m.a.w. geen cursus effectief communiceren. Je krijg wel een gestructureerd inzicht in wat soft skills zijn en we gaan op zoek naar de soft skills-competenties die cruciaal zijn binnen de functie van preventieadviseur, leert men zijn eigen sterktes en werkpunten enigszins inschalen en een aanzet formuleren om hier verder mee aan de slag te gaan.

Spreker