WS 2.05 – Verticale ontwikkeling onder de loep nemen

In deze werksessie ontdek je wat verticale ontwikkeling concreet inhoudt en wat het betekent om als mens te groeien. Het volgende komt aan bod:
– De verschillende stadia van ontwikkeling waarbij we kijken naar de diepte en rijkdom van elk stadium.
– De manier waarop jij vroeger en nu betekenis gaf aan wie jij bent, de andere en de wereld. Wat waren scharniermomenten? Katalysatoren?
– Inzicht en onderzoek naar de capaciteiten die onder onze betekenisgeving liggen. Waar krijg ik stress van? Waar loopt het soms moeilijk? Wat heb ik dan te doen…?
Het is aangewezen om op donderdag de infosessie (4.1) van Nele te volgen om de basis mee te hebben i.v.m. verticale ontwikkeling.

Spreker