WS 2.6 – Borgen beleid elektrische installaties

Een elektrische installatie heeft een belangrijke plaats binnen het veiligheidsbeleid van een organisatie. Welke documenten zijn allemaal nodig? Hoe gaan we deze praktisch gebruiken?

Vertrekkende met toelichting van documenten en begrippen zoals de elektrische installatie, het technisch dossier, RA, plan uitwendige invloeden, bevoegdheidsverklaringen (BA4, BA5), procedures, installatie- en werkverantwoordelijke gaan we dit praktisch invullen tot een optimaal geheel voor de organisatie.

Tijdens deze werksessie worden je vragen over het veiligheidsbeleid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen of onduidelijkheden m.b.t. de praktische invulling hiervan, systematisch beantwoord.

Spreker