WS 2.10 – Omgaan met verschillende culturen op de werkvloer

Tijdens deze actieve werksessie behandelen we volgende thema’s:

  • Inzichten: de werking van ons brein en het effect op hoe we naar mensen kijken.
  • Culturele veerkracht en culturele flexibiliteit: wat speelt er mee bij emoties en waarden
  • Je referentiekader: met welke ‘bril’ kijk je naar de wereld
  • Handelingskader: hoe gaan we concreet om met culturele verschillen op de werkvloer

Spreker