WS 2.9 – Integraal PMGE-beleid: inventariseren en werken met chemische agentia

Adhv. enkele cases analyseren en inventariseren we de aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij het werken met PMGE. De focus ligt op de opslag van de producten, de veiligheid en gezondheid van de werknemers, de organisatie van het (intern) transport, het afvalbeheer, …

Via uitwisseling van ervaringen worden aandachtspunten gedefinieerd en worden codes van goede praktijk bespreekbaar gemaakt.

Spreker