WS 2.11 – Beheren intern verkeer

Ondernemingen besteden niet altijd voldoende aandacht aan het intern verkeer. Nochtans is één derde van de dodelijke ongevallen te wijten aan intern transport. V aak zijn er binnen de onderneming verschillende kruisende verkeersstromen en worden voetgangers niet of onvoldoende gescheiden van intern transport …  De beheersing van de risico’s die het intern verkeer met zich meebrengt, benaderen we in deze werksessie vanuit 5 pijlers :

  1. Conformiteit met de wettelijke verplichtingen
  2. Intrede van nieuwe bedrijfselementen
  3. Beheer van de bedrijfselementen
  4. Onderzoeken van schadegevallen
  5. RA

A.d.h.v. een concrete case leren de deelnemers een werkmethode kennen en krijgen ze een antwoord op vragen zoals:

  • Waarop letten bij de bedrijfsrondgang?
  • Welke informatie dienen we te verzamelen?
  • Bepalen van knelpunten, hoe pakken we dat aan?

Verder krijgen de deelnemers een aantal mogelijke maatregelen mee en voorbeelden uit de praktijk met de focus op zowel organisatorische als technische maatregelen.

Spreker