WS 2.6 – Managen van een TMBouwplaats

Een tijdelijke of mobiele bouwplaats (TMB) is gewoonlijk geen eenvoudig gegeven, ook al omwille van de betrokkenheid van verschillende partijen en actoren. Deze complexiteit komt ook terug in de betreffende regelgeving en de specifieke opdrachten en taken van veiligheidscoördinatoren.

In deze werksessie nemen we het proces van een project TMB van A-Z onder de loep:

  • Wie vervult wanneer welke rol(len)?
  • Wat kan/mag er verwacht worden van de verschillende actoren?
  • Wat is de rol van de PA tov. de veiligheidscoördinator?

Sprekers